Vinteräpplen-höstäpplen

studier som visat att konsumtion av äpplen kopplas samman med lägre risk för diabetes typ II