INTEGRITETSPOLICY, DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Nutrivis.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla de personuppgifter som du delar med oss när: du registrerar dig, får inloggningsuppgifter och blir användare och/eller kund, du använder våra digitala tjänster, besöker vår webplats, om du har en fråga och/eller kontaktar oss. Vi respekterar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) sedan 25 maj 2018, vilken i huvudsak handlar om att vi följer reglerna för: 1. Vårt ansvar för att skydda dina rättigheter och din integritet. 2. Vårt ansvar för att tydliggöra hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem. 3. Vårt ansvar för att tydliggöra vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör och inte gör med dem. 

Dina rättigheter som registrerad kund hos oss är:

  • Rätt att bli glömd och raderad från register. 
  • Rätt till att få information uppdaterad.
  • Rätt till information om incidenter och dataintrång inom 72 timmar.

Tredje part

Nutrivis.se garanterar att inga uppgifter kommer säljas till tredje part. I de fall då vi publicerar eller erbjuder information eller produkter från tredje part på vår hemsida tar vi inget ansvar för innehåll eller aktiviteter på dessa länkade webbplatser. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler, och är juridiskt avskilda från oss.


Personuppgiftsansvarig är:
Nutrivis AB
Org.nr. 556846-2419
Danagatan 8B, 294 33 Sölvesborg

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
När du handlar hos oss och fyller i dina uppgifter samlar vi in personuppgifter om dig för att kunna hantera och skicka dina order. Uppgifter som vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, orderinformation, orderhistorik, IP-adress samt information du lämnar hos kundtjänst. 

Vi samlar och hanterar information om dig som kund för att kunna hantera:
Ditt köp och leverans

  • Kundtjänstärenden samt reklamationer
  • Marknadsföring: Kampanjer, erbjudanden och inspiration

För att uppfylla vår integritetspolicy väljer vi därför att inte behandla kundtjänstärenden på Facebook eller Instagram.

Hantering och lagring av information:
Nutrivis.se hanterar din information enligt GDPR’s regelverk i EU samt enligt svenska bokföringsregler avseende order/kvitto och momsdebitering. Vi sparar personuppgifter om dig som användare och/eller kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i dessa villkor. Vid avtalets upphörande kommer vi att radera dina uppgifter inom en rimlig tid efter avslutande, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat.  

Du kan när som helst få information om vilka uppgifter som finns sparade. Om du vill att vi rättar eller raderar dina uppgifter så kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter till oss hittar du på vår hemsida.  

Rättslig grund och lagring

I och med att du lämnar uppgifter till oss så ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifterna samt enbart behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Du kan när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter till oss hittar du på vår hemsida. 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.