VILLKOR OCH ANSVAR

ALLMÄNT
 Nutrivis.se vill göra det enkelt för personer som vill äta mer hälsosam mat genom att erbjuda kurser och recept. Genom att gå med och/eller använda den här hemsidan accepterar du också våra villkor fullt ut. Om Kunden inte accepterar villkoren till någon del bör du heller inte använda hemsidan www.nutrivis.se eller någon av våra andra plattformar.

Avtal för kurs eller abonnemang tecknas genom att Kunden på hemsidan anmäler sig genom att fylla i kryssrutan vid allmänna villkor. Nutrivis AB förbehåller sig rätten att ändra detta Avtal. Vid ändringar i avtalet underrättas Kunden om detta genom information på hemsidan eller på annat lämpligt sätt. Ny eller ändrad version av detta Avtal börjar gälla från den dag ändringen anslogs på hemsidan.

Personuppgifter, telefonnummer och e-postadresser som läggs in i vårt kundregister behandlas konfidentiellt. Nutrivis AB är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (PUL) och förbinder sig att inte sälja vidare eller på annat sätt vidarebefordra uppgifter i registret.

Information och erbjudanden via vårt nyhetsbrev skickas bara till kunder som fyllt i uppgifterna för detta.

GPDR
I samband med beställning har du tagit del av och godkänt våra användar- och köpvillkor. I och med din beställning ger du ditt samtycke till att bli registrerad i Nutrivis AB:s kundregister. Nya kunder registreras av två skäl: först och främst för att kunna tillmötesgå din order men också för att vi skall kunna kontakta dig om något blir fel med din beställning. Du kan när som helst kontakta oss för att få dessa uppgifter redovisade. Om något problem uppstår när vi skall leverera beställda varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Alla som beställer från www.nutrivis.se/www.växtbaseradkost.se  eller någon av Nutrivis AB:s övriga plattformar måste vara arton år fyllda. Är du yngre än 18 år måste du ha målsmans medgivande för att få beställa hos oss. Beställningar som görs i annan persons namn utan dennes medgivande polisanmäls.


AVGIFTER OCH BETALNING
När Kunden anmäler sig för en kurs eller köper en produkt betalar Kunden samtidigt priset som anges på köpsidan med användning av den betalningslösning som tillhandahålls på www.enlitly.com via betalningsplattformen Stripe.

LEVERANS AV PRODUKT
Leverans av beställd kurs eller abonnemang sker normalt inom några minuter då kund får tillgång till att laddar ner kursmaterial.

KÖPVILLKOR
Enligt Konsumentköplagen (SFS 2005:59) har konsument alltid 14 dagars ångerrätt på sitt köp utom då man köpt digitala, nerladdningsbara produkter eftersom dessa inte kan återlämnas. Vi följer Konsumentköplagen och erbjuder alltså inte ångerrätt på nedladdningsbara produkter om inte annat anges direkt i kursbeskrivnignen.   

UPPSÄGNING
Nutrivis AB förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av Kundens tillgång till samtliga av Nutrivis AB:S digitala plattformar, utan att i förväg meddela Kunden.

Om Kunden väljer att bli en registrerad användare äger Nutrivis AB rätt att omedelbart stänga av eller radera Kundens användarkonto, lösenord och all därtill hörande information och alla filer som finns lagrade på Kundens konto och/eller blockera Kundens tillgång till sådan information och sådana filer och till Nutrivis AB:s digitala plattformar om:

  • Användaren vid någon tidpunkt inte efterlever dessa Användarvillkor, eller särskilt om
  • Användaren anger uppgifter som är osanna, inkorrekta eller ofullständiga eller om Nutrivis AB på skäliga grunder har anledning att misstänka att så är fallet.


MEDICINSKT ANSVAR
Nutrivis.se rekommenderar en varierad hälsosam kost av oprocessade eller lågprocessade råvaror. De kostråd och abonnemang som erbjuds på hemsidan är endast avsedda för att hjälpa Kunden till ett friskt och hälsosamt liv, i vissa angivna fall med viktminskning.

Nutrivis.se är ingen medicinsk organisation och dess personal kan inte ge medicinska råd eller ställa diagnoser: Inte heller skall materialet på Hemsidan och/eller sådant som tillhandahålls i kurs- och prenumerationsmaterialet anses utgöra sådana råd eller diagnoser. Information och råd som vi förmedlar via www.nutrivis.se eller någon av våra andra plattformar baseras på medlemmarnas och personalens upplevelser. De är inte avsedda att betraktas som medicinska råd och skall inte ersätta samråd med läkare eller annan vårdpersonal.

Kunden är införstådd med att all information och kurser som tillhandahålls på Nutrivis.se är avsedda att vara handledning till en hälsosam livsstil, inget annat. Ingen information som tillhandahålls på hemsidan eller någon av våra andra plattformar skall användas som diagnos, behandling, förebyggande eller läkande av någon sjukdom eller krämpa.

Det är Kundens eget ansvar att han/hon är fysiskt och psykiskt lämpad att använda sig av informationen som tillhandahålls på hemsidan eller någon av våra andra plattformar.

 Innan påbörjandet av någon prenumeration som inriktas på viktminskning skall Kunden försäkra sig om att han/hon inte är underviktig. Nutrivis.se tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett direkt eller indirekt resultat av användning eller felanvändning av information som finns på Hemsidan eller hänvisas till i prenumerationsmaterialet.

 UPPHOVSRÄTT
Allt innehåll och köpt material som tillhandahålls på hemsidan www.växtbaseradkost.se / www.nutrivis.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

De prenumerationer som Kunden köpt från Nutrivis AB gäller endast för Användarens personliga, ickekommersiella bruk. Recept och kursinnehåll får således inte delas med någon annan eller använda i annat syfte utan vårt tillstånd om inte detta skriftligt överenskommits med Nutrivis AB.  Allt innehåll från vår hemsida och i kursmaterial är förbjudet att använda i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från oss.

Det är tillåtet att använda materialet på hemsidan så länge du tydligt länkar eller refererar till vår webbplats och markerar om ändringar har gjorts i vårt material. Du kan använda vårt allmänna material på ett rimligt sätt, men inte på något sätt som låter påskina att Nutrivis.se/Växtbaserat.se stödjer dig eller ditt användande av vårt material. All övrig kopiering eller mångfaldigande av bilder och skriftligt material (helt eller delvis) är förbjudet utan skriftligt tillstånd från oss.

Om Kunden, självmant eller på uppmaning av Nutrivis.se, skickar material ger Kunden härmed Nutrivis.se en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar och icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Inlägg med de begränsningar som framgår av Upphovsrättslagen (1960:729). Licensen innefattar rätt för Nutrivis.se att mångfaldiga, ändra, anpassa, publicera och kommunicera till allmänheten. Exempel på material kan vara recept och personliga meddelanden till Nutrivis hemsida.